Trang chủ Giới thiệu Palestine Thông tin đất nước Tiểu sử Tổng thống Mahmoud Abbas

Tiểu sử Tổng thống Mahmoud Abbas

* Tổng thống Mahmoud Abbas sinh ngày 26/3/1935 tại thành phố Safad, tên đầy đủ là Mahmoud Reda Abbas "Abu Mazen";

 * buộc phải cùng gia đình tới lánh nạn ở Syria sau khi thành phố Safad bị các tổ chức Do thái tấn công và chiếm đóng vào tháng 4/1948;

* Tốt nghiệp Trường Đại học Damascus với Bằng Cử nhân Luật năm 1958;

* Từ năm 1957 đến 1970, Ông làm Giám đốc Nhân sự tại Bộ Giáo dục Qatar;

* Đóng góp cho quá trình thành lập Phong trào Giải phóng dân tộc Palestine (Fatah)

* Nhận bằng Tiến sỹ tại Viện Nghiên cứu Phương Đông ở Mátx-cơ-va năm 1982 với đề tài nghiên cứu “Quan hệ bí mật giữa Chủ nghĩa Phát xít và phong trào Phục quốc Do Thái”.

* Thành viên Ủy ban Trung ương của Phong trào Fatah từ năm 1964;

* Thư k‎ý Ban Chấp hành của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) từ năm 1996;

* Chủ trì Ban Quan hệ Quốc tế và Quốc gia của PLO từ 1984 đến 2000;

* Đưa ra dự án kết nghĩa các thành phố của Palestine với Arab Towns năm 1978;

* Chủ trì Ủy ban Hỗn hợp Jordan – Palestine từ năm 1979;

* Đại diện cho PLO tại một số sự kiện chính thức, trong đó có lễ k‎ý kết Hiệp định Oslo tại Washington vào tháng 9/1993 và k‎ý Thỏa thuận Giai đoạn chuyển giao vào tháng 9/1995

* trở thành Thủ tướng đầu tiên của Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA) vào tháng 4/2003

* được bầu làm Chủ tịch của PLO vào năm 2004 và trở thành Tổng thống Palestine từ năm 2005 đến nay.