Trang chủ Đại sứ quán Tin tức & Thông cáo Báo chí Tiến sĩ Hanan Ashrawi, ủy viên ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cho biết, Palestine cam kết về sự bao dung, tính toàn diện và dân chủ.

Tiến sĩ Hanan Ashrawi, ủy viên ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cho biết, Palestine cam kết về sự bao dung, tính toàn diện và dân chủ.

Thứ hai, 07 Tháng 5 2018 13:49

 

Ngày 06 tháng 5, năm 2018

Tiến sĩ Hanan Ashrawi, ủy viên ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) cho biết, Palestine cam kết về sự bao dung, tính toàn diện và dân chủ.

“Là nơi khai sinh của các tôn giáo độc thần và nhiều nền văn minh, Palestine đang, và phải là một ngôi nhà quan trọng cho sự khoan dung tôn giáo và cùng tồn tại. Palestine  luôn tìm cách để đảm bảo hội nhập văn hóa, tính toàn diện và đa dạng trong tất cả các thành phần xã hội Palestine.

Lãnh đạo Palestine cam kết duy trì sự công bằng xã hội, bảo vệ các quyền tự do cơ bản, phẩm giá con người, tính dân chủ, phù hợp với Tuyên ngôn Độc lập Palestine – bản Tuyên ngôn kêu gọi quyền bình đẳng, không phân biệt chủng tộc, sắc tộc hay giới tính. Đó là những giá trị mà chúng tôi luôn trân quý.

Bản chất cuộc đấu tranh của chúng tôi là một trong những quyền tự do, phẩm giá và nhân quyền. Sẽ là không trung thực nếu cố gắng áp đặt cho nó các khía cạnh tôn giáo hay sự chuyên chế .

Mặt khác, với việc áp dụng và triển khai có hệ thống các chính sách phân biệt chủng tộc và luật pháp bất hợp pháp, chính phủ Israel đang tuyên bố các quyền ưu tiên cho một nhóm trên cơ sở liên kết tôn giáo, sắc tộc hoặc bản sắc tôn giáo. Sự độc quyền như vậy là không thể chấp nhận và đi ngược lại các tiêu chuẩn cơ bản nhất về hành vi pháp lý, dân sự và đạo đức.

Mới tuần trước, Knesset đã phê chuẩn lần đọc đầu tiên một dự thảo luật định nghĩa Israel là “nhà nước dân chủ Do Thái của người Do Thái” và khẳng định “quyền tự quyết của người Do Thái trên quê hương lịch sử của họ”. Một trong số nhưng người bảo trợ dự luật này, MK Avi Dichter, nói, “Bất cứ ai không thuộc về dân tộc Do Thái, thì không thể xác định  Nhà nước Israel là quốc gia của mình.' Biện pháp loại trừ này chắc chắn cấu thành sự phân biệt chủng tộc được thể chế hóa và vi phạm các công ước và luật pháp quốc tế.

Israel không phải chịu trách nhiệm mỗi khi họ sử dụng các biện pháp cực đoan và tàn nhẫn chống lại cả một quốc gia bị giam cầm hay khi các quan chức và lãnh đạo của họ đưa ra các tuyên bố mang tính khiêu khích và phân biệt chủng tộc, hoặc thực thi các biện pháp phân biệt đối xử, và trong thực tế, đáp lại họ chỉ là sự im lặng. Mặc dù là nạn nhân, người Palestine bị soi xét kỹ lưỡng, luôn phải gánh trách nhiệm, và được trông đợi sẽ hành xử gương mẫu, trong khi họ là những người đang phải chịu đựng sự chiếm đóng quân sự.

Mặc dù phải chịu đựng những phân biệt đối xử như vậy, chúng tôi vẫn cam kết xây dựng một nhà nước toàn diện, dân chủ, nhân đạo, phù hợp với các tiêu chuẩn, giá trị của hành vi văn minh đương đại và hệ thống các quy tắc, luật lệ đã được cộng đồng quốc tế thông qua. ”