An ninh

Việc Israel chiếm đóng lãnh thổ Palestine là nguyên nhân đầu tiên và chính yếu gây ra sự mất an ninh cho người Palestine và sự bất ổn trong khu vực trong nhiều thập kỷ qua. Chấm dứt sự chiếm đóng bằng cách Israel rút hoàn toàn khỏi tất cả các vùng lãnh thổ của Palestine, khỏi vùng trời, vùng biển, không còn sót lại sự hiện diện hay kiểm soát của Israel, là một yêu cầu cơ bản để xây dựng một nhà nước Palestine có chủ quyền, để có giải pháp cho cuộc xung đột và sự ổn định trong khu vực. Sau nhiều thập kỷ bị tước đoạt, phải sống lưu vong hoặc sống dưới ách chiếm đóng, người dân Palestine luôn khao khát tự do.

An ninh là mối lo ngại chung của cả người Palestine và người Israel. Trong khi an ninh thường được mô tả là có tầm quan trọng tối thượng đối với người Israel, thì người Palestine đã phải tìm kiếm suốt hơn 60 năm qua để được sống trong một nhà nước an toàn và thịnh vượng của chính mình.

Người Palestine có mong muốn thực sự và chính đáng là thành lập một nhà nước Palestine được công nhận, hoạt động như một nhà nước độc lập và có thể thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của mình như một quốc gia có chủ quyền. Nhà nước Palestine cũng phải có khả năng quản lý và thực thi thẩm quyền một cách hiệu quả, và duy trì khả năng tự bảo vệ một cách có trách nhiệm chứ không quan tâm tới việc tạo ra một mối đe dọa tấn công quân sự đối với các nước láng giềng. Sau cùng thì mục tiêu chính là thành lập một quê hương quốc gia cho người Palestine sống trong hòa bình và an ninh với tất cả các nước láng giềng.

Để đạt được điều này, các mối quan hệ về an ninh giữa nhà nước Palestine và nhà nước Israel cần phải được xây dựng theo cách để đạt được những mục tiêu sau:

  • đem lại những phản ứng hiệu quả trước những mối đe dọa nội bộ và từ bên ngoài;
  • tạo ra các cơ chế để hợp tác liên tục như những quốc gia hòa bình và thân thiện;
  • tôn trọng các quyền con người theo luật quốc tế; và
  • thúc đẩy hòa bình và an ninh trong khu vực và trên thế giới thông qua việc phát triển các mối quan hệ với tất cả các quốc gia láng giềng, dựa trên hòa bình, an ninh và ổn định.

Sự chiếm đóng của Israel trong 43 năm qua đã gây ra những tác động sâu rộng trên mọi mặt cuộc sống của người Palestine. Sự chiếm đóng này là nguyên nhân đầu tiên và chính yếu gây ra sự mất an ninh cho người Palestine và sự bất ổn trong khu vực. Trong nhiều thập kỷ, sự chiếm đóng của Israel đã tạo ra mức độ phụ thuộc rất cao của Palestine vào Israel trong một số lĩnh vực và ngăn cản người Palestine phát triển tiềm năng của mình. Một nhà nước Palestine phải vượt qua được sự phụ thuộc bắt buộc này để hình thành một nhà nước độc lập và thực sự có chủ quyền.

Chấm dứt sự chiếm đóng bằng cách Israel rút hoàn toàn khỏi tất cả các vùng lãnh thổ của Palestine, khỏi vùng trời, vùng biển, không còn sót lại sự hiện diện hay kiểm soát của người Israel, là một yêu cầu cơ bản để xây dựng một nhà nước Palestine có chủ quyền, để có giải pháp cho cuộc xung đột và sự ổn định trong khu vực.

 

Nguồn: Negotiations Affairs Department - PLO