Trang chủ Lãnh sự Thủ tục Visa

Thủ tục Visa

Thứ tư, 10 Tháng 3 2010 15:18

Thông báo quan trọng với người nước ngoài muốn xin visa (thị thực) vào Việt Nam:

Kể từ ngày 14/3/2014, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chính thức đưa vào sử dụng trang web kê khai thị thực trực tuyến tại địa chỉ: http://visa.mofa.gov.vn. 

Những người nước ngoài muốn xin thị thực Việt Nam có thể truy cập trang mạng này để khai đơn trực tuyến và làm các bước theo chỉ dẫn.